SOS-barnbyar!

SOS-barnbyar hjälper barn över hela världen.
Det finns tusentals barn ute i världen som saknar föräldrar, trygghet och omsorg.
''SOS-barnbyar bygger barnbyar där föräldrarlösa och utsatta barn får växa upp i en familj med kärlek, respekt och trygghet. Vi ger också barnet en utbildning, så att de kan klara sig sen när de blir vuxna. Det finns över 500 barnbyar i 132 länder.
 • Bli SOS vän från 100kr i månaden.
 • Bli fadder från 200kr i månaden:
Om man väljer att bli fadder går dina pengar till en speciell barnby och du hjälper alla barn som bor i byn. Du kan sedan välja ifall du vill följa ett barn i byn eller om du vill följa hela barnbyn.
 • Skänk pengar.
https://www.sos-barnbyar.se/fadder/bli_fadder/Pages/default.aspx
På denna länken kan du klicka för att komma till att bli fadder osv.
Din hjälp behövs i dag. I morgon kan de redan vara för sent!

Barnbyar.

http://www.nyhetskanalen.se/1.2057867/2011/03/16/fattigdom_vardag_i_khadaffis_libyen
Filmen är tagen ifrån nyhetskanalen och de korta klippet handlar om hur människor i Libyen har det. Det är ungefär så de fattiga barnen har det. Föräldrarna som inte har råd med varken mat eller någonting annat. Barnen ser glada ut endå och leker med syskon och kompisar, men är det så det ska vara?

SOS-barnbyar bygger upp byar och i varje by finns det mellan 12-15 hus. Husen måste vara minst 130 km för att barnen skall kunna bo där och för att de ska hålla sin kvallitet standard. Att bygga upp en by kostar mellan 1,2´5-2 miljoner US Dollar.
Husen skall ge en trygg hemkänsla för barnen.
Barnen som hamnar i dessa byar har av en eller flera anledningar blivit föräldrarlösa eller övergivna av sina föräldrar.
Syskon som kommer till byn hålls i hop under uppväxten.
Meningen med barnbyarna är att barnen ska få en trygg och lugn uppväxt, när dom kommer till byn får dom en SOS mamma och syskon som kommer att bo i samma hus.
På dagarna går barnen i förskolan, skolan och på eftermiddagarna leker dom med varandra och gör läxor.
Vill ni läsa mer om att komma och växa upp i en barnby kan ni trycka på länken nedan.
http://www.sos-barnbyar.se/Om-SOS-Barnbyar/var_verksamhet/barnbyn/Pages/default.aspx

Ursäkta!

Jag hade lovat att idag berätta om vad jag kom fram till om frågeställningarna. Men nu kom de en förlossning i vägen så det blir nog inget bloggande idag, men jag lovar att återkomma med de jag kommit fram till så fort jag hemma!
(Det är en tjej kompis som ska förlösas och jag skall endast vara med.)

Frågeställningar!

Är de någon som har funderat på hur de fattiga barnen har det? Hur deras vardag ser ut? Är det någon som funderat på hur det kan se ut på de platser där bomber fallit och på barnen som bodde i dessa hus som idag inte finns? Vet ni vart dessa barnen befinner sig? Är det på gatan eller bygger familjen nytt hus?
Vad äter dessa människor på dagarna och vad gör dom med de smutsiga vattnet?
Det är saker som jag själv har funderat över, inte så att jag funderar på det varje dag men ibland. Och varför skall inte jag kunna hjälpa barnen i världen? Tänk om alla personer i Sverige skulle gett en ynka krona då hade vi på en dag samlat ihop 9 miljoner kronor ungefär.
Därför behöver vi hjälpas åt! Kan ni hjälpa mig att hjälpa världen?
Det skulle betyda oerhört mycket inte minst för mig utan även för dom som får hjälpen!
Detta är några frågeställningar jag hade innan jag börja engagera mig helt i vilket arbete våra organisationer gör.
Jag har genom att försöka hitta svaren fått reda på de mesta och svaren jag kommit fram till kommer jag att dela med mig utav i morgon!
Ha en fortsatt trevlig natt och ni som sover, fortsätt att sova så gott så hörs vi i morgon=)
// Rebecka

UNICEF i Världen!

Nu vet ni lite vad organisationen gör och vart dom lägger sin energi ocg vad dom vill förändra. Men nu kanske ni är nyfikna på vilka länder dom är i och försöker hjälpa till.
I länderna nedan ser ni vart UNICEF håller till! 
Här finns UNICEF: (du kan trycka på ländernas namn för att komma till deras hemsida och se var UNICEF hjälper till med just nu.)

UNICEF i Sverige!

I Sverige fokuserar UNICEF på tre olika områden och dessa är:
 • Göra barnkonventionen till en lagstiftning:
- Samhället måste ta barnen på större allvar: Alla gömda flyktingbarn skall ha rätt att gå i skolan. Idag har inte gömda flyktingbarn denna rätten.
- Lyssna mer på barnen: UNICEF vill att barnen skall få mer att säga till om. Exempel på vissa fall där barn inte har så mycket att säga till om är i vårdnads tvister, utredningar inom socialtjänsten eller i asylprocessen.
- Ett barnrättsperspektiv i vardagen: EFtersom att barnkonventionen är en grudläggande instrument som inehåller bestämmelser om barns rättigheter måste den få en starkare ställning än vad den har i Sverige idag.
 • Handel med barn - trafficking:
''Handel med människor, så kallad trafficking, är en modern form av slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. FN beräknar att ca 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Man räknar i dag med att människohandel är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Rekryteringsmetoderna består i allt från fagra löften om en bättre tillvaro och framtid till ren kidnappning.''
- Hur utnyttjas barnen?
Barn som kommer i människohandlarens händer behandlas som varor som skall säljas och köpas och sedan kunna utnyttjas hänsynslöst. Barnets uppgift är att tjäna så mycket pengar som möjligt som de sedan ger till sin handlare.
Barnen kan tvingas till att arbeta billigt som bl.a soldater. Dom kan bli tvingade till att stjäla, tigga och smuggla narkotika.
- Hur ser verkligheten ut i Sverige?
Det finns inga siffror om hur många barn som kommer till Sverige för att säljas, men man misstänker att antalet är stort.
Oftast är anledningen till att barn utnyttjas fattigdom. Barnen får inromation om att dom kommer att få snabba pengar och barnen föröker göra allt för att hjälpa sin familj.
Människohandeln i Sverige är välorganiserad och komplicerad. Man ser oftast inte mycket utav barnet och man vet oftast inte att barnet befinner sig i Sverige över huvud taget.
 • Barn på flykt:
''FN beräknar att det finns cirka 40 miljoner människor i världen som flytt från sitt hemland eller inom ett land. Närmare 20 miljoner av dessa är barn. Många barn flyr tillsammans med sina föräldrar eller släktingar medan andra kommer ensamma till ett nytt land. År 2009 sökte ungefär 24 200 människor asyl i Sverige varav cirka 6 600 var barn under 18 år. 2250 barn kom till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare.''
*
- Varför flyr barn från sina hemländer?:
Det finns olika anledningar till varför ett barn är tvungen att fly från sutt land och vissa anledningar kan vara att dom är förföljda, de råder krig i landet eller att de skett en naturkatastrof.
- Vad gör UNICEF i Sverige?:
Dom försöker få asylsökande barns behon och rättigheter att uppmärksammas och respekteras.
Man försöker få:
 1. ''laglig rätt för alla gömda barn att få gå i skolan''
 2. ''Bättre kunskap om barns rättigheter hos ansvariga handläggare.''
 3. ''En generös tillämpning av bestämmelsen och uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.'' 
UNICEF arbete.

''UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund kämpar vi i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Vår uppgift är att bilda opinion, påverka politiker och samla in pengar för att kunna skapa en bättre värld för barnen.''
*
UNICEF kämpar för alla barn världen över.
''I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda.Vi förhandlar med beslutsfattare för att få dem att prioritera barnen. Och vi hjälper till med det mest grundläggande under barnens uppväxt  – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. UNICEFs arbete kan delas in i sju områden:''
 • Kämpar för barns rätt att överleva och utvecklas:
Idag dör allt för många barn av olika sjukdomar som kan förebyggas. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barnen vaccin, bra hälsovård, rent vatten, toaletter, näringstillskott och myggnät. Detta behövs för att barnen skall kunna överleva och kunna växa. Dom ser också till att gravida och nyblivna mammor får den vården de behöver.
 • Kämpar för att skydda barn mot våld och övergrepp:
Många utav barnen lever under mycket svåra och utsatta förhållanden. Gatubarnen, barn som arbetar, barnsoldater, sexuellt utnyttjande barn och barn som utsätts för människohandel. Dessa barn har ett särskilt behov av skydd. UNICEF ger alla dessa barn ett akut stöd och rehabilitering. Men framförallt arbetar dom för att skapa en trygg miljö för alla barn.
 • Kämpar för att få stopp på aidsepidemin:
Flera miljoner barn drabbas idag av hiv och aids på olika sätt. Många utav barnen har förlorat en eller båda föräldrarna i aids och tvingas leva ensama och ta hand om sina syskon. UNICEF hjälper föräldrarlösa barn, dom ser till att barn som är hivpositiva och aidssjuka får mediciner, och dom håller även i ett projekt som sprider information hur man skyddar sig på bästa sätt.
 • Kämpar för att få världens beslutsfattare att ta barns rättigheter på allvar:
UNICEF vill bilda en opinion för barns rättigheter. Syftet med det är att få vuxenvärlden, regeringen, lagstiftare, media och övriga vuxna att prioritera barns rättigheter och behov.
 • Hjälper barn i krig och katastrofer:
Om ett krig bryter ut eller om en naturkatastrof når ett land är det oftast barnen som drabbas värst. UNICEF fokuserar på att rehabilitera barnen medans andra hjälporganisationer och folket i landet bygger upp hus m.m på nytt.
 • Kämpar för barns rätt att gå i skolan:
Utbildningen är en väg ur fattigdomen. UNICEF arbetar för att få alla barn världen över att få gå i skolan. På så sätt kan barnen utvecklas och få nya möjligheter till ett bra liv och en bra hälsa, att dom senare i vuxenlivet får en inkomst och möjlighet till att påverka saker och ting. UNICEF försöker utveckla läroplaner, dom bygger skolor och skoltoaletter, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som skolväskor, pennor och skrivböcker.
 • Bekämpar fattigdomen:
Barnen är nycklen till världens utveckling. UNICEF menar att man måste prioritera barnen om dom ska kunna bekämpa fattigdomen och åstadkomma en hållbar förändring. 
Dessa sju punkterna är de mål som UNICEF arbetar för!Välkommen till min nya blogg!

Jag heter Rebecka och är 20 år! Jag startade denna bloggen för att jag vill vara med i kampen om att rädda liv. Men det är svårt och man klarar det inte på egen hand!

Bloggen kommer att handla om hur vi som privat personer kan hjälpa till, vad det finns för sätt och vilka möjligheter vi har.

Jag kommer också att skriva om världen, hur den ser ut idag, Vad som händer ute i världen och vad våra hjälporganisationer hjälper till med, vart i världen som befinner sig m.m

Jag hoppas att jag kan få med måna ungdomar och jag vet att de som händer ute i världen och hur det ser ut med fattigdom och brottslighet oftast skrivs i tidningarna. Men hur många ungdomar idag väljer att läsa tidningen eller att kolla på nyheterna så därför valde jag att starta denna bloggen och hoppas att dom ska få upp ögonen likaså dom vuxna!

Har ni några frågor eller är det någonting spreciellt ni vill att jag ska ta upp här så är det bara att säga till!


RSS 2.0