UNICEF i Världen!

Nu vet ni lite vad organisationen gör och vart dom lägger sin energi ocg vad dom vill förändra. Men nu kanske ni är nyfikna på vilka länder dom är i och försöker hjälpa till.
I länderna nedan ser ni vart UNICEF håller till! 
Här finns UNICEF: (du kan trycka på ländernas namn för att komma till deras hemsida och se var UNICEF hjälper till med just nu.)

UNICEF i Sverige!

I Sverige fokuserar UNICEF på tre olika områden och dessa är:
 • Göra barnkonventionen till en lagstiftning:
- Samhället måste ta barnen på större allvar: Alla gömda flyktingbarn skall ha rätt att gå i skolan. Idag har inte gömda flyktingbarn denna rätten.
- Lyssna mer på barnen: UNICEF vill att barnen skall få mer att säga till om. Exempel på vissa fall där barn inte har så mycket att säga till om är i vårdnads tvister, utredningar inom socialtjänsten eller i asylprocessen.
- Ett barnrättsperspektiv i vardagen: EFtersom att barnkonventionen är en grudläggande instrument som inehåller bestämmelser om barns rättigheter måste den få en starkare ställning än vad den har i Sverige idag.
 • Handel med barn - trafficking:
''Handel med människor, så kallad trafficking, är en modern form av slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. FN beräknar att ca 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Man räknar i dag med att människohandel är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Rekryteringsmetoderna består i allt från fagra löften om en bättre tillvaro och framtid till ren kidnappning.''
- Hur utnyttjas barnen?
Barn som kommer i människohandlarens händer behandlas som varor som skall säljas och köpas och sedan kunna utnyttjas hänsynslöst. Barnets uppgift är att tjäna så mycket pengar som möjligt som de sedan ger till sin handlare.
Barnen kan tvingas till att arbeta billigt som bl.a soldater. Dom kan bli tvingade till att stjäla, tigga och smuggla narkotika.
- Hur ser verkligheten ut i Sverige?
Det finns inga siffror om hur många barn som kommer till Sverige för att säljas, men man misstänker att antalet är stort.
Oftast är anledningen till att barn utnyttjas fattigdom. Barnen får inromation om att dom kommer att få snabba pengar och barnen föröker göra allt för att hjälpa sin familj.
Människohandeln i Sverige är välorganiserad och komplicerad. Man ser oftast inte mycket utav barnet och man vet oftast inte att barnet befinner sig i Sverige över huvud taget.
 • Barn på flykt:
''FN beräknar att det finns cirka 40 miljoner människor i världen som flytt från sitt hemland eller inom ett land. Närmare 20 miljoner av dessa är barn. Många barn flyr tillsammans med sina föräldrar eller släktingar medan andra kommer ensamma till ett nytt land. År 2009 sökte ungefär 24 200 människor asyl i Sverige varav cirka 6 600 var barn under 18 år. 2250 barn kom till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare.''
*
- Varför flyr barn från sina hemländer?:
Det finns olika anledningar till varför ett barn är tvungen att fly från sutt land och vissa anledningar kan vara att dom är förföljda, de råder krig i landet eller att de skett en naturkatastrof.
- Vad gör UNICEF i Sverige?:
Dom försöker få asylsökande barns behon och rättigheter att uppmärksammas och respekteras.
Man försöker få:
 1. ''laglig rätt för alla gömda barn att få gå i skolan''
 2. ''Bättre kunskap om barns rättigheter hos ansvariga handläggare.''
 3. ''En generös tillämpning av bestämmelsen och uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.'' 
UNICEF arbete.

''UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund kämpar vi i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Vår uppgift är att bilda opinion, påverka politiker och samla in pengar för att kunna skapa en bättre värld för barnen.''
*
UNICEF kämpar för alla barn världen över.
''I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda.Vi förhandlar med beslutsfattare för att få dem att prioritera barnen. Och vi hjälper till med det mest grundläggande under barnens uppväxt  – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. UNICEFs arbete kan delas in i sju områden:''
 • Kämpar för barns rätt att överleva och utvecklas:
Idag dör allt för många barn av olika sjukdomar som kan förebyggas. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barnen vaccin, bra hälsovård, rent vatten, toaletter, näringstillskott och myggnät. Detta behövs för att barnen skall kunna överleva och kunna växa. Dom ser också till att gravida och nyblivna mammor får den vården de behöver.
 • Kämpar för att skydda barn mot våld och övergrepp:
Många utav barnen lever under mycket svåra och utsatta förhållanden. Gatubarnen, barn som arbetar, barnsoldater, sexuellt utnyttjande barn och barn som utsätts för människohandel. Dessa barn har ett särskilt behov av skydd. UNICEF ger alla dessa barn ett akut stöd och rehabilitering. Men framförallt arbetar dom för att skapa en trygg miljö för alla barn.
 • Kämpar för att få stopp på aidsepidemin:
Flera miljoner barn drabbas idag av hiv och aids på olika sätt. Många utav barnen har förlorat en eller båda föräldrarna i aids och tvingas leva ensama och ta hand om sina syskon. UNICEF hjälper föräldrarlösa barn, dom ser till att barn som är hivpositiva och aidssjuka får mediciner, och dom håller även i ett projekt som sprider information hur man skyddar sig på bästa sätt.
 • Kämpar för att få världens beslutsfattare att ta barns rättigheter på allvar:
UNICEF vill bilda en opinion för barns rättigheter. Syftet med det är att få vuxenvärlden, regeringen, lagstiftare, media och övriga vuxna att prioritera barns rättigheter och behov.
 • Hjälper barn i krig och katastrofer:
Om ett krig bryter ut eller om en naturkatastrof når ett land är det oftast barnen som drabbas värst. UNICEF fokuserar på att rehabilitera barnen medans andra hjälporganisationer och folket i landet bygger upp hus m.m på nytt.
 • Kämpar för barns rätt att gå i skolan:
Utbildningen är en väg ur fattigdomen. UNICEF arbetar för att få alla barn världen över att få gå i skolan. På så sätt kan barnen utvecklas och få nya möjligheter till ett bra liv och en bra hälsa, att dom senare i vuxenlivet får en inkomst och möjlighet till att påverka saker och ting. UNICEF försöker utveckla läroplaner, dom bygger skolor och skoltoaletter, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som skolväskor, pennor och skrivböcker.
 • Bekämpar fattigdomen:
Barnen är nycklen till världens utveckling. UNICEF menar att man måste prioritera barnen om dom ska kunna bekämpa fattigdomen och åstadkomma en hållbar förändring. 
Dessa sju punkterna är de mål som UNICEF arbetar för!RSS 2.0